Co to znaczy nazwisko rodowe?

Ile kosztuje zmiana imienia i nazwiska?

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

Co znaczy z domu?

Nazwisko rodowe – również „de domo” (łac. z domu) odnotowane w akcie urodzenia lub chrztu nazwisko rodu (rodziny), z którego pochodzi dana osoba. Najczęściej jest nim nazwisko ojca.

Jak pisać z domu?

z domu (np. Leszczyńska z domu Nowak