Czy nazwisko bielą się odmienia?

Czy nazwisko Tyszka się odmienia?

Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska… … Mianownik (to jest): (Anna) Tyszka Wołacz (O, ty!): (Anno) Tyszko rzad . Jeszcze 5 wierszy

Czy odmienia się nazwisko Jagiełło?

Poprawnie odmienimy: pan Latałło – pana Latałły, panu Latalle, pana Latałłę, z panem Latałłą, o panu Latalle, tak samo jak: Jagiełło, Jagiełły, Jagielle, Jagiełłę, z Jagiełłą i o Jagielle.