Czy nazwisko cichy się odmienia?

Jak poprawnie odmieniać nazwiska na zaproszeniach?

Odmiana nazwisk w liczbie mnogiej Nazwiska w formie przymiotnika w liczbie mnogiej mają końcówkę „i” albo „y” (Kowalscy, Poznańscy) i odmieniają się jak przymiotniki (Kowalskich, Poznańskich). Nazwiska w formie rzeczowników pospolitych w liczbie mnogiej także odmieniają się jak te rzeczowniki (Kozioł – Kozłów). Więcej elementów…

Jak się odmienia nazwisko Kowalczyk?

Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska… … Mianownik (to jest): (Jan) Kowalczyk Miejscownik (pamiętamy o): (Janie) Kowalczyku Wołacz (O, ty!): (Janie) Kowalczyku rzad . Jeszcze 4 wiersze

Jak odmienić nazwisko Drozda?

W liczbie mnogiej oba nazwiska – Drozd i Drozda – odmieniają się tak samo: to są państwo Drozdowie, nie ma państwa Drozdów, przyglądam się państwu Drozdom, widzę państwa Drozdom, idę z państwem Drozdami, myślę o państwu Drozdach. 9 maj 2011