Dlaczego polskie nazwiska koncza się na ski?

Jakie jest najstarsze nazwisko w Polsce?

Badacze nazw osobowych stwierdzili, że w drugiej połowie XIII wieku nastąpił początek procesu tworzenia się nazwisk, w tym z przyrostkiem typu -ski. Najwcześniejsze przykłady takich nazwisk pochodzą w Polsce z XIII w., np. Lipski (1239).

Czy chłopi mieli nazwiska?

Nazwiska chłopskie zapisywano rzadko, tylko w niektórych księgach parafialnych istniały zapisy od początku XVIII wieku. Dopiero od przełomu XVIII i XIX wieku syn chłopa zaczął dziedziczyć nazwisko ojca. 22 lut 2020

Co oznacza van der przed nazwiskiem?

Poprzedzający nazwisko przyimek zapisany małą literą (np. de, von, van) oznacza szlachectwo. Pomijanie przyimka jest możliwe tylko wówczas, jeśli tak się przyjęło w tradycji piśmienniczej, np. 25 kwi 2017