Jak dodać vel do nazwiska?

Co oznacza V przed nazwiskiem?

[…] „vel” to łacińskie słowo, znaczące „albo”, „czyli”. Jeśli występuje z dwoma nazwiskami, to wskazuje na to, że ktoś używał (lub używa) tych dwóch nazwisk; zwykle przynajmniej jedno z nich jest fałszywe albo celowo zmienione po to, by jego właściciel mógł ukryć tożsamość.

Co znaczy przedrostek von przed nazwiskiem?

Poprzedzający nazwisko przyimek zapisany małą literą (np. de, von, van) oznacza szlachectwo. Pomijanie przyimka jest możliwe tylko wówczas, jeśli tak się przyjęło w tradycji piśmienniczej, np. 25 kwi 2017

Co oznacza (-) przed nazwiskiem?

Zastępuje on podpis danej osoby, figurujący w oryginale, na kopiach zaświadczeń, rozporządzeń, okólników itp. 26 sty 2005