Jak się pisze nie kompletny?

Jak się pisze nie zapamiętał?

Podsumowując teorię, zapamiętaj: – „nie” z czasownikami piszemy oddzielnie,- wyjątki związane są z formą odrzeczownikową danego wyrazu,- nie myl czasowników z imiesłowami. 27 paź 2021

Jak się pisze nie płacone?

Poprawna pisownia tego wyrazu to ,,niezapłacone”, czyli łącznie. Partykuła nie z imiesłowem przymiotnikowym czynnym i biernym a takim będzie ,,zapłacone” zawsze będzie pisana łącznie. 14 kwi 2021