Jak się pisze nie przyjaciół?

Jak się pisze słowo nie gorzej?

Wyrazy niezbyt, nieraz (w zn.: często), niebawem. nie gorszy, nie gorzej, nie najpiękniejszy, nie najrozsądniejszy, nie najszczęśliwiej itp.

Dlaczego słowo nieprzyjaciel pisze się razem?

Wyrażenie to piszemy razem, stosując się do zasady ortograficznej, głoszącej, że partykułę nie pisze się łącznie z przymiotnikami w stopniu równym (np. niebrzydki) i imiesłowami przymiotnikowymi (np. niezrobiony), a także z rzeczownikami (np. nieprzyjaciel) i przysłówkami utworzonymi od przymiotników (np.