Jak się pisze nie tutaj?

Jak się pisze nie planowany?

nieplanowany – Wielki słownik ortograficzny PWN.

Jak się pisze nie zrobię?

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” z rzeczownikami zapisujemy łącznie. „Zrobienie” jest właśnie rzeczownikiem powstałym od czasownika. Przykłady: Niezrobienie tego zadania grozi jedynką.