Jak się pisze nie zapamiętał?

Jak się pisze nie kompletny?

niekompletny (język polski)Edytuj przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga mianownik niekompletny niekompletne dopełniacz niekompletnego niekompletnych celownik niekompletnemu niekompletnym biernik niekompletnego niekompletne Jeszcze 4 wiersze

Jak się pisze nie planowany?

nieplanowany – Wielki słownik ortograficzny PWN.

Jak się pisze nie z Bezokolicznikami?

Pisownia „nie” oddzielnie. Partykułę „nie” piszemy oddzielnie z takimi częściami mowy, jak: 1. Czasownik w bezokoliczniku, osobowej formie, nieosobowej formie a także w postaci imiesłowu przysłówkowego: współczesnego (-ąc), uprzedniego (-łszy, – wszy) i biernego (-no, -to) – np. 28 kwi 2016