Kiedy piszemy nie rozdzielnie?

Jak się pisze nie z przysłówkami?

„Rozłącznie pisze się nie przy przysłówkach nie dających się wyprowadzić z przymiotników, np. nie dzisiaj, nie wczoraj, nie zawsze, nie tylko, nie na pokaz; też nie byle i nie lada, ale: niebawem i nieraz”. 12 maj 2021

Jak się pisze nie dużo?

Poprawnie pisze się „niedużo”. Przysłówki pochodzące od przymiotnika w stopniu równym zapisujemy łącznie z partykułą “”nie””. 9 mar 2021

Jak się pisze nie niepokoić?

WYJĄTKI: Czasowniki utworzone od rzeczowników z przedrostkowym nie, np. niepokoić (od: niepokój), niewolić (od: niewola), a także czasowniki niedomagać, niedowidzieć, nienawidzić.