Skąd się wzięło ch?

Czy H jest Dwuznakiem?

Pamiętaj, że dwuznaki “sz”, “cz”, “rz”, “ch”, “dz”, “dź”, “dż”, mimo że składają się z dwóch liter, są pojedynczymi głoskami, tak samo jak “ż”, “h”, “ś” i “ź”, bo słyszymy je jako jeden dźwięk. Pamiętaj! GŁOSKI – słyszymy i wypowiadamy jako poszczególne dźwięki w wyrazie.

Kto wymyślił rz i ż?

Zaborowski dążył do oznaczania jednej głoski jedną literą – na wzór czeski proponował wprowadzenie znaków diakrytycznych. Ostatecznie Zaborowskiemu zawdzięczamy ż oraz ł, a także kreskowanie spółgłosek miękkich. Ustaliły się również dwuznaki rz, cz i sz.

Leave a Comment